Sevis

Nou van'n tout asirans
ou bezwen. Pou Nenpòt Okazyon

Asirans medikal/aksidan

Zafè sante pa nan jwèt. Gen bon konpayi asirans an Ayiti ki prè pou ba ou asirans medikal.
+

Asirans machin/moto

Asire machin oubyen moto vin fasil an Ayiti.
+

Asirans komèsyal

Asire biznis ou avèk yon bon konpayi an Ayiti.
+
Ki sa nou ye

Nou se pi gro ajans asirans an Ayiti k ap konekte kliyan a konpayi asirans ki fè sans pou yo atravè ajan endepandan d asirans.

Eske ou vle pran asirans pou tèt ou oubyen yon moun k ap viv an Ayiti? Klike la. Eske ou vle vin yon ajan e kòmanse ajans asirans pa ou? Kliki la.

Ouvri Ajans mobil ou

Nou baw opòtine pou bati Biznis paw

Opòtine

Nan HTAsirans.com, nou bay tout jèn ki renmen ede moun e renmen travay opòtine pou yo bati ajans asirans mobil yo pou yo fè siksè.

Ankourajeman

Pou nou ankouraje w bati biznis ou, n ap ba ou yon bonis de $50 USD si ou ranpli kondisyon yo.

Patisipasyon

Premye etap la se patisipe nan yon prezantasyon pou ou pi byen konprann vizyon nou. Ekri nou sou whatsapp pou nou konekte ou 786-383-0753.

Regleman

Pa bliye, ou bezwen gen 18 an e ou bezwen ap viv an Ayiti pou ou ka patisipe.
Lokal / Etablisman

Nou etabli nan tout kwen
peyi a pou nou sevi'w

8, Delmas 19, Port-Au-Prince, Haiti

Pwoblem? Ou Pa Jwen Repons Ke Wap Chache A. Pa ezite pran kontak ave nou

Rantre an kontact
ak Team nan

You have to continue by some process

[ct_contact_form id=”185″ el_class=”style-light”]